Zarząd Klubu

Zarząd Klubu Absolwentów Programu MBA-SGH powołany został w dniu 25 listopada 2013 roku. W skład zarządu wchodzą:

Waldemar Lisek, MBA
Przewodniczący Klubu Absolwentów programu MBA-SGH

Ukończył Politechnikę Śląską, wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach BASF, Comparex, Hitachi Data Systems, Softbank Serwis i Fujitsu-Siemens w obszarze business development, zarządzania i sprzedaży usług IT oraz oprogramowania. Obecnie jest dyrektorem sprzedaży w firmie CompFort Meridian. W 2013 roku ukończył z wyróżnieniem I edycję studiów Executive MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.      

 

zdjecieMichał Giermasiński, MBA 
Z-ca Przewodniczącego Klubu Absolwentów programu MBA-SGH

Magister inżynier telekomunikacji. Ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja, szkolenia z zakresu zarządzania złożonymi projektami (Prince2, PMBoK). W 2013 roku uzyskał tytuł MBA z wyróżnieniem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W chwili obecnej pracuje w firmie Polkomtel Sp. z o.o.