Warsztat i spotkanie dla Absolwentów

Szanowni Absolwenci, Szanowni Uczestnicy,

Chcieliśmy zaprosić Was na:

1)    Warsztat „Zarządzanie relacjami z interesariuszami”
prowadzony przez prof. dr hab. Marię Aluchnę

Czas: 10 czerwca, godz. 13:30 – 17:00

2)    Spotkanie networkingowe dla Absolwentów Programu MBA-SGH

Czas: 10 czerwca w godzinach 17:00 – 18:30

3)    Rozwój oferty dla Absolwentów MBA-SGH

Ankieta na temat Programu dla Absolwentów MBA-SGH (czas wypełnienia ankiety ok. 30 sekund)

Kierując się chęcią przygotowania oferty jak najlepiej odpowiadającej na Wasze potrzeby, będziemy niezmiernie zobowiązani za wypełnienie powyższej ankiety.

Szczegółowy opis wydarzeń:

1)    Warsztat „Zarządzanie relacjami z interesariuszami”

Od V edycji Programu MBA-SGH, przedmiot „Zarządzanie relacjami z interesariuszami” został wprowadzony do obowiązkowego programu studiów. Ponieważ traktujemy to jako uzupełnienie programu studiów, oferujemy go Wam bez dodatkowych opłat.

Czas: 10 czerwca w godzinach 13:30 – 17:00

Miejsce: Sala 5B, budynek C, Al. Niepodległości 128

Koszt: zajęcia są bezpłatne dla Absolwentów oraz Uczestników Programu MBA-SGH

Zgłoszenia: Do 6 czerwca na adres biuromba@sgh.waw.pl

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat roli akcjonariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej – case studies angażujące uczestników.

dr hab. prof. SGH Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH i Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH.
Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i  zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University), Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego, Odpowiedzialnego Zarządzania i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Opiekun akademicki grup studentów SGH na międzynarodowe konkursy zarządzania (case competition) oraz wykładowca Summer University Warsaw SGH Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña.
Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz kolegiów redakcyjnych  w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji  i e-Mentor. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Polish Corporate Governance, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych), współautorka monografii Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, redaktorka dwóch monografii w języku angielskim (Transforming Governance (wyd. Gower) oraz Dynamics of Corporate Social Responsibility (wyd. Springer), współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.

2)    Spotkanie networkingowe dla Absolwentów Programu MBA-SGH

Po warsztatach chcieliśmy zaprosić Was na nieformalne spotkanie przy lampce wina, które będzie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z Absolwentami Programu MBA-SGH oraz uczestnikami bieżących edycji

Czas: 10 czerwca w godzinach 17:00 – 18:30

Miejsce: Sala 5B, budynek C, Al. Niepodległości 128

RSVP: Do 6 czerwca na adres biuromba@sgh.waw.pl