Powołanie Klubu Absolwentów MBA-SGH

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2013 roku powołany zostało do życia Klub Absolwentów programu MBA-SGH. Wydarzenie to zbiegło się z datą rozdania dyplomów uczestnikom pierwszej edycji Programu MBA-SGH. Powołany został również pierwszy zarząd Klubu:

Waldemar Lisek – Przewodniczący Klubu Absolwentow MBA-SGH

Michał Giermasiński – Z-ca Przewodniczącego Klubu Absolwentow MBA-SGH