Co oferujemy

Członkom Klubu Absolwentów MBA-SGH oferujemy:

  • możliwość aktywnego udziału w życiu Klubu (własne projekty, prezentacja swoich sukcesów, zainteresowań)
  • kontakt z Kolegami i Koleżankami ze studiów
  • możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych Programu MBA-SGH