Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Zakończenie II edycji programu MBA-SGH

W dniu 11 grudnia 2014 roku miało miejsce rozdanie dyplomów absolwentom II edycji programu MBA-SGH. Gościem honorowym uroczystości była Pani Beata Stelmach, prezes General Electric Polska i Kraje Bałtyckie.

Podczas uroczystości przedstawione zostały wyniki rankingu na najlepszego wykładowcę Programu. Najbardziej cenionymi wykładowcami Pogramu według absolwentow zostali:

  1. Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
  2. Prof. dr hab. Jacek Miroński
  3. dr Marcin Pielaszek

W imieniu absolwentów Programu podziękowania dla Kardy Dydaktycznej złożył kol. Radosław BIeliński. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele Klubu Absolwentów Programu MBA-SGH. W imieniu Klubu przemawial kol. Waldemar Lisek.