Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Powołanie Klubu Absolwentów MBA-SGH

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2013 roku powołany zostało do życia Klub Absolwentów programu MBA-SGH. Wydarzenie to zbiegło się z datą rozdania dyplomów uczestnikom pierwszej edycji Programu MBA-SGH. Powołany został również pierwszy zarząd Klubu:

Waldemar Lisek – Przewodniczący Klubu Absolwentow MBA-SGH

Michał Giermasiński – Z-ca Przewodniczącego Klubu Absolwentow MBA-SGH

Zakończenie I edycji programu MBA-SGH

11066027906_743c31c577_oW dniu 25 listopada 2013 roku odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji programu MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej.

Podczas uroczystości dyplomy ukończenia odebrało 24 absolwentów. Wręczone zostały również 4 dyplomy z wyróżnieniem. Uroczystość otworzył Rektor Szkoły Głównej Handlowej – prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

W imieniu absolwentów przemawiał Waldemar Lisek.