Warsztat i spotkanie dla Absolwentów

Szanowni Absolwenci, Szanowni Uczestnicy,

Chcieliśmy zaprosić Was na:

1)    Warsztat „Zarządzanie relacjami z interesariuszami”
prowadzony przez prof. dr hab. Marię Aluchnę

Czas: 10 czerwca, godz. 13:30 – 17:00

2)    Spotkanie networkingowe dla Absolwentów Programu MBA-SGH

Czas: 10 czerwca w godzinach 17:00 – 18:30

3)    Rozwój oferty dla Absolwentów MBA-SGH

Ankieta na temat Programu dla Absolwentów MBA-SGH (czas wypełnienia ankiety ok. 30 sekund)

Kierując się chęcią przygotowania oferty jak najlepiej odpowiadającej na Wasze potrzeby, będziemy niezmiernie zobowiązani za wypełnienie powyższej ankiety.

Szczegółowy opis wydarzeń:

1)    Warsztat „Zarządzanie relacjami z interesariuszami”

Od V edycji Programu MBA-SGH, przedmiot „Zarządzanie relacjami z interesariuszami” został wprowadzony do obowiązkowego programu studiów. Ponieważ traktujemy to jako uzupełnienie programu studiów, oferujemy go Wam bez dodatkowych opłat.

Czas: 10 czerwca w godzinach 13:30 – 17:00

Miejsce: Sala 5B, budynek C, Al. Niepodległości 128

Koszt: zajęcia są bezpłatne dla Absolwentów oraz Uczestników Programu MBA-SGH

Zgłoszenia: Do 6 czerwca na adres biuromba@sgh.waw.pl

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat roli akcjonariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej – case studies angażujące uczestników.

dr hab. prof. SGH Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH i Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami Usługami przy Katedrze Teorii Zarządzania SGH.
Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i  zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia University), Soros Foundation, Volkswagen Foundation i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stażystka London Metropolitan Business School oraz Sydney University School of Business. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego, Odpowiedzialnego Zarządzania i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach MBA, podyplomowych, doktoranckich, magisterskich, licencjackich oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Opiekun akademicki grup studentów SGH na międzynarodowe konkursy zarządzania (case competition) oraz wykładowca Summer University Warsaw SGH Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña.
Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), International Corporate Governance Society (ICGS), Finance Watch, European Academy of Management (EURAM), Academy of International Business (AIB), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz kolegiów redakcyjnych  w czasopismach “International Journal of Corporate Social Responsibility”, „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji  i e-Mentor. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Polish Corporate Governance, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych), współautorka monografii Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, redaktorka dwóch monografii w języku angielskim (Transforming Governance (wyd. Gower) oraz Dynamics of Corporate Social Responsibility (wyd. Springer), współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.

2)    Spotkanie networkingowe dla Absolwentów Programu MBA-SGH

Po warsztatach chcieliśmy zaprosić Was na nieformalne spotkanie przy lampce wina, które będzie okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z Absolwentami Programu MBA-SGH oraz uczestnikami bieżących edycji

Czas: 10 czerwca w godzinach 17:00 – 18:30

Miejsce: Sala 5B, budynek C, Al. Niepodległości 128

RSVP: Do 6 czerwca na adres biuromba@sgh.waw.pl

Rozwój oferty dla Absolwentów MBA-SGH

Program MBA-SGH może się szczycić już trzema rocznikami Absolwentów. W związku z tym, biuro programu postanowiło przygotować dla ofertę jak najlepiej odpowiadającą na potrzeby Absolwentów. Aby jak najlepiej zidentyfikować te potrzeby, zwraca się do wszystkich Absolwentów z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Link do ankiety

(czas wypełnienia ankiety ok. 30 sekund)

Rozdanie dyplomów uczestnikom III edycji programu MBA-SGH

W czwartek, 17 marca 2016, o godzinie 17:00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów studentom III edycji programu MBA-SGH. Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz galerii zdjęć dokumentujących tą uroczystość.

0101740125

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hymn Narodowy

Otwarcie: dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

kierownik programu MBA-SGH

W imieniu Władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Prof. dr hab. Tomasz Szapiro,

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Gość uroczystości: Andrzej Nitecki

Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego

Poczta Polska S.A.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów MBA-SGH

Gaude Mater Polonia

Przemówienie przedstawicielki absolwentów III edycji MBA-SGH, Ewa Figiel, MBA

Przemówienie przedstawiciela absolwentów I edycji MBA-SGH

oraz informacja o Stowarzyszeniu Absolwentów

studiów MBA-SGH, Waldemar Lisek, MBA

Poczęstunek i rozmowy w klubie „Jajko” w Auli Spadochronowej

Zakończenie II edycji programu MBA-SGH

W dniu 11 grudnia 2014 roku miało miejsce rozdanie dyplomów absolwentom II edycji programu MBA-SGH. Gościem honorowym uroczystości była Pani Beata Stelmach, prezes General Electric Polska i Kraje Bałtyckie.

Podczas uroczystości przedstawione zostały wyniki rankingu na najlepszego wykładowcę Programu. Najbardziej cenionymi wykładowcami Pogramu według absolwentow zostali:

  1. Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
  2. Prof. dr hab. Jacek Miroński
  3. dr Marcin Pielaszek

W imieniu absolwentów Programu podziękowania dla Kardy Dydaktycznej złożył kol. Radosław BIeliński. Podczas uroczystości obecni byli również przedstawiciele Klubu Absolwentów Programu MBA-SGH. W imieniu Klubu przemawial kol. Waldemar Lisek.

Powołanie Klubu Absolwentów MBA-SGH

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2013 roku powołany zostało do życia Klub Absolwentów programu MBA-SGH. Wydarzenie to zbiegło się z datą rozdania dyplomów uczestnikom pierwszej edycji Programu MBA-SGH. Powołany został również pierwszy zarząd Klubu:

Waldemar Lisek – Przewodniczący Klubu Absolwentow MBA-SGH

Michał Giermasiński – Z-ca Przewodniczącego Klubu Absolwentow MBA-SGH

Zakończenie I edycji programu MBA-SGH

11066027906_743c31c577_oW dniu 25 listopada 2013 roku odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji programu MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej.

Podczas uroczystości dyplomy ukończenia odebrało 24 absolwentów. Wręczone zostały również 4 dyplomy z wyróżnieniem. Uroczystość otworzył Rektor Szkoły Głównej Handlowej – prof. dr hab. Tomasz Szapiro.

W imieniu absolwentów przemawiał Waldemar Lisek.